Integrujące Stowarzyszenie "Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religi

  • ul. Konwaliowa 3, lok A
  • 15-674 Białystok

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzeństwa i całych rodzin. Cele realizuje poprzez integrujące spotkania z okazji różnych uroczystości, jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, imprezy choinkowe, ogniska, cotygodniowe spotkania prowadzone na terenie Ośrodka Dać Szansę i przy pomocy i współpracy kierownictwa i pracowników Ośrodka, a także poprzez coroczne wyjazdy na organizowane przez Stowarzyszenie integracyjne obozy edukacyjno - terapeutyczno - sportowo - turystyczne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.