Austriackie Forum Kultury

  • ul. Próżna 7/9
  • 00-107 Warszawa

Instytut zajmuje się promocją kultury austriackiej w Polsce; organizuje wystawy, konferencje, przedstawienia, spotkania z literaturą, muzyką, filmem i teatrem. W ramach Instytutu działa Austriackie Forum Kultury, które jest instytucją kulturalną, związaną z polskimi środowiskami twórczymi, naukowymi i kulturalnymi. Podstawową rolą Forum jest inicjowanie i wspieranie artystycznych i naukowych przedsięwzięć między Polską i Austrią.

The Austrian Cultural Institute
The institute promotes Austrian culture in Poland; holds exhibitions, conferences, performances and the meetings with music, films and drama. The Austrian cultural Forum operating within the Institute supports the artistic and scientific co-operation between Poland and Austria.