Instytut Cervantesa

  • ul. Nowogrodzka 22
  • 00-511 Warszawa
  • ul. Kanonicza 12
  • 31-002 Kraków

Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą.
Instytut organizuje kursy ogólne i specjalistyczne jęz. hiszpańskiego. Wydaje certyfikaty i dyplomy poświadczające ich znajomość języka na danym poziomie i organizuje oficjalne, międzynarodowe egzaminy z języka hiszpańskiego DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera / Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Obcego). Instytut uczestniczy w projektach upowszechniających język hiszpański. Instytut udostepnia sieć bibliotek.