Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

  • ul. Belwederska 25
  • 00-761 Warszawa

Celem Ośrodka jest poszerzanie wiadomości z zakresu historii i kultury Rosji, jej rozwoju społecznego i gospodarczego, polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa rosyjskiego. Pomaga on także nawiązywać kontakty naukowe i kulturalne. Organizuje interesujące spotkania ze znanymi malarzami, artystami, naukowcami i młodzieżowymi liderami, zaprasza na koncerty, prezentacje, jarmarki, realizuje wystawy malarskie, organizuje okrągłe stoły i konferencje. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących konsultacje oraz materiały dydaktyczne do nauki języka rosyjskiego dostosowane do wszelkich form prezentacji. Prowadzi kursy języka rosyjskiego.