Fundacja Kształcenia Ustawicznego "PERITIA"

  • Adres siedziby:
  • ul.Artuta Grottgera 16/1
  • 60-758 Poznań
  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Słowackiego 13/28, 60-822 Poznań

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz koncepcji uczenia się przez całe życie poprzez kształcenie uzupełniające dla dzieci i młodzieży oraz kształcenie ustawiczne dorosłych, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej, naukowej i oświatowej dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pełnej aktywności społecznej i rozwoju osobistego.