Katolickie Centrum Kultury

  • ul. Zamoyskiego 2
  • 30–523 Kraków

Celem organizacji jest propagowanie kultury chrześcijańskiej. KCK organizuje wystawy, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, plenery, wykłady, szkolenia; współpracuje z wybitnymi artystami, wieloma ośrodkami kultury, wyższymi uczelniami i parafiami. Organizacja posiada własne zaplecze lokalowe: sale koncertowe, wykładowe i galerie.

The Catholic Cultural Centre
The mission of the organisation is to promote Christian culture. It organises exhibitions, concerts, theatre performances, art workshops for children and young people, lectures and training courses. It cooperates with artists, cultural centres, institutions of higher education and local parishes. It has its own concert hall, lecture rooms and galleries.