Międzynarodowe Centrum Kultury

  • Rynek Główny 25
  • 31-008 Kraków

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.
Zainteresowania MCK obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej.

Międzynarodowe Centrum Kultury to:
• miejsce spotkań i refleksji na temat dziedzictwa,
• ośrodek badań nad dziedzictwem,
• biblioteka wiedzy z zakresu dziedzictwa,
• centrum informacji o dziedzictwie oraz
• przystań sztuki i architektury.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

Dostępne granty