Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej

  • ul. Meiselsa 17
  • 31-058 Kraków

Głównymi celami Fundacji są:
- ochrona żydowskiego dziedzictwa na krakowskim Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce;
- rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Żydów polskich wśród młodego pokolenia;
- tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego;
- promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja organizuje wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria,programy letnie, pokazy filmowe, koncerty oraz wystawy.

The Judaica Foundation - Centre for Jewish Culture
The Foundation's aims are to preserve Jewish heritage in the Kazimierz district of Cracow and the centuries-long Jewish presence in Poland as well as to disseminate knowledge of the history and culture of Polish Jews among the young generation. The Foundation organises lectures and meetings, book promotions, conferences and seminars, film presentations, concerts and exhibitions.