Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

  • Gimnastyczna 78
  • 02-632 Warszawa

Celem statutowym działającego od 1996r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej sytuacji społeczno-prawnej, w której ojcowie będą faktycznie mieli takie same prawa do dzieci, jak matki. SSOPO popularyzuje problem w środkach masowego przekazu, zabiega o jego rozwiązanie w krajowych władzach: ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych oraz organizacjach międzynarodowych.