IBM - Polska

  • ul. Krakowiaków 32, skr. poczt. 12
  • 02-255 Warszawa

IBM oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt.

Dostępne granty