Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  • ul. Limanowskiego 7
  • 33-300 Nowy Sącz

Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne metody nauczania, występuje w ochronie praw kobiet; organizuje kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów, warsztaty i konkursy dla młodzieży; propaguje i wspiera wolontariat uczniowski, inicjatywy i działania w zakresie edukacji i rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych. Towarzystwo inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych i w kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR.

The Educational Society for Małopolska
The Society supports the education of the disabled and Roms and promotes and develops innovative teaching methods and supports women's rights. It organizes workshops, training courses, conferences and seminars for teachers and workshops and competitions for young people. It supports the development of NGOs in Central and Eastern European countries including the NIS countries.