Eurodesk Polska

  • ul. Mokotowska 43
  • 00-551 Warszawa

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostępnych źródeł informacji. Rozpowszechnia również informacje na swoich stronach internetowych, w biuletynach i publikacjach.

The Eurodesk Poland
Eurodesk is an European information programme for young people and youth workers. It provides information: direct, by phone or via the Internet and collects data on programmes, organisations and other available information resources. It publishes information on its Internet site as well as issuing a bulletin.