Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBILE

  • skr. poczt. 43
  • 00-365 Warszawa 37

Do grona członków Collegium Invisibile należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci oraz ich mistrzowie - wybitni naukowcy o rozmaitych specjalizacjach. Społeczność Stowarzyszenia jednoczy się wokół jednej, naczelnej idei, którą jest troska o dobro i rozwój polskiej nauki.
Collegium Invisibile stwarza studentom unikalną w naszym kraju szansę na podjęcie efektywnej współpracy badawczej z najwybitniejszymi przedstawicielami poszczególnych dyscyplin naukowych.

Członkowie Collegium Invisibile starają się realizować ideał odpowiedzialnego społecznie, zaangażowanego naukowca. Jedną z podstaw podejmowanych przez Collegium działań tworzy zasada bezinteresownego dzielenia się wiedzą. Beneficjentami programów edukacyjnych są przede wszystkim szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Projekt Stowarzyszenia jest otwarty - członkowie przyjmowani w kolejnych latach decydują o tym, jakie projekty są kontynuowane i w jaki sposób wzbogacić wachlarz działań.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.