Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

  • Siedziba:
  • Al. Mickiewicza 3/015
    31-120 Kraków
  • Biuro Projektów, adres do korespondencji:
  • Ul. Zabłocie 21/ II piętro
    30-701 Kraków

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawową forma działalności są programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane w całości bądź częściowo ze środków publicznych. Stowarzyszenie organizuje również programy szkoleniowe na zlecenie szkół, jednostek administracji państwowej, organizacji studenckich i pozarządowych, firm oraz innych grup zawodowych. Realizując programy Stowarzyszenie opiera się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. Prowadzi również diagnozy grup i organizacji oraz doradztwo psychologiczne.