Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • ul. Straszewskiego 25/12
  • 31-113 Kraków

Sekcja Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Cele Sekcji realizowane są poprzez trzy podstawowe aktywności: informowanie, szkolenia i doradztwo zawodowe.

The Careers Service of the Jagiellonian University
The Careers Service offers JU students and graduates relevant information about the job market as well as practical knowledge on how to prepare job application documents and how to be more effective at job interviews.