Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

  • ul. Szczytnicka 11
  • 50 - 382 Wrocław

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą i informacyjną, organizuje warsztaty, szkolenia, współpracuje z pracodawcami.

Career Service of the University of Wroclaw
The Careers Service helps students and graduates to find a satisfying job. It provides advice and information on the labour market, organises workshops and training courses and cooperates with employers.