Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

  • Adres do korespondencji:
  • ul. Robotnicza 4
  • 32-005 Niepołomice

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności to organizacja non-profit zrzeszająca nauczycieli wszystkich grup wiekowych i przedmiotów, pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, trenerów rozwoju osobistego, autorów książek i artykułów, specjalistów IT, artystów, biznesmenów oraz studentów z całej Polski. Członkami PSK są również wykładowcy uniwersyteccy prowadzący badania z zakresu kreatywności. Cele, jakie stawia sobie PSK to przede wszystkim:
- tworzenie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i filozofii twórczości;
- organizowanie i uczestniczenie w działaniach naukowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na twórczy rozwój w ciągu całego życia, promocję postaw kreatywnych w najróżniejszych dziedzinach aktywności,
- tworzenie innowacyjnych form i metod edukacji twórczej i pomocy w rozwoju, promowanie i ewaluacja nowatorskich projektów dydaktycznych,
- szkolenie animatorów, trenerów i superwizorów twórczości.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.