Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

  • ul. Dietla 93 oficyna
  • 31-031 Kraków

Ośrodek prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych.

The Małopolska Non-public Teachers' Training Centre
The Centre runs training courses for teachers and youth workers.