Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR

  • ul. Dietla 93 oficyna
  • 31-031 Kraków

Celem Ośrodka jest wspomaganie twórczego rozwoju dzieci. Ośrodek organizuje warsztaty, kursy i wykłady dotyczące komunikacji i rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci, kursy dla rodziców i nauczycieli w całej Polsce.

The Centre of Creative Education KANGUR
The Centre supports the creative development of children. It organises workshops, courses for parents and lectures on communication, problem solving and supports the development of children.