Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

  • ul. Bernardyńska 2
  • 64-000 Kościan

Stowarzyszenie wspiera uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju; prowadzi działalność oświatową i wydawniczą; udziela pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty; dofinansowuje przedsięwzięcia służące podnoszeniu kwalifikacji przez młodzież; przyznaje uczniom i studentom pomoc materialną; wspiera inicjatywy młodzieżowe.

The Dezydery Chlapowski Educational Association
The Association supports the thorough development and education of young people. It provides assistance for individuals and institutions supporting their education, financial support for initiatives aimed at improving the qualifications of young people and offers material support for pupils and students and backs youth initiatives.