Stowarzyszenie Alter Ego

  • ul. Wiślana 7
  • 05-077 Warszawa - Wesoła

Celem Stowarzyszenia jest pomoc bezdomnym, ubogim, uzależnionym, bezrobotnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i charytatywnymi. Podejmuje działania mające na celu zwalczanie zjawisk patologii społecznej.

The Alter Ego Society
The Association helps the socially marginalised. It cooperates with state and self-government administrations and community and charitable organisations in its work.