Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

  • ul. Starobojarska 15
  • 15-073 Białystok

Fundacja wspiera procesy restrukturyzacji gospodarki w regionie; wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej; rozwija współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Podlasie Foundation for the Regional Development
The Foundation supports the changes taking place in the region and the development of small and medium-sized enterprises, cooperates with self governments and public administration and liaises contacts with other regions and countries.