Fundacja Mazur i Podlasia

  • Kopisk 5
  • 16-003 Kozińce
  • telefon: (71) 356 50 64 lub 91
  • fax: (71) 356 52 64

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i promowanie regionu Mazur i Podlasia. Fundacja wpływa na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój gospodarczy regionu; wspiera kulturę i naukę; oddziałuje na rozwój turystyki; wspiera współpracę pomiędzy władzą, społecznościami lokalnymi i organizacjami ekologicznymi. W ramach Fundacji działa Centrum Edukacji Ekologicznej, które organizuje konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, warsztaty i zielone szkoły skierowane do dzieci i młodzieży, konkursy i olimpiady o tematyce przyrodniczej, leśnej i ekologicznej.

The Foundation of Mazury and Podlasie
The Foundation supports and promotes the development of the Mazury and Podlasie districts. It supports culture and education, tourism, environmental protection and a balanced economic development of the region. It runs an Ecological Education Centre which organises conferences, seminars, training courses, workshops and field trips aimed at children and young people, as well as competitions on environmental protection, nature and forests.