Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

  • al. Grunwaldzka 137/7
  • 80-264 Gdańsk

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności.
Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego ogółu społeczności.

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez następujące formy działania :
- prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności
- organizacja odczytów i prelekcji - organizacja szkoleń i warsztatów
- organizacja konferencji i seminariów, spotkań dyskusyjnych - działalność wydawnicza
- działalność naukowa i badawcza
- turystyka edukacyjna