Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

  • ul. Nowy Świat 72, pok. 109a
  • 00-330 Warszawa

Głównym celem statutowym Kasy jest wspieranie nauki w Polsce poprzez udzielanie stypendiów naukowych, dofinansowanie wydawnictw naukowych oraz konferencji i szkoleń, organizowanie zjazdów naukowych, a także wydawanie rocznika „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Wspiera naukę i naukowców z krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji