Lubuski Komitet Europejski

  • Al. Niepodległości 7a
  • 65-048 Zielona Góra

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspieranie wszelkich poczynań osób, instytucji i organizacji służących procesom integracji Polski z Unią Europejską.

The Lubuskie European Committee
The main aim of the association is European education and supporting individuals, institutions and organisations involved in Poland's integration into the European Union.