Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta

  • ul. Żwirowa 9
  • 62-200 Gniezno

PSAPCF jest organizacyjną formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, odczuwających potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nauczycielom i uczniom, na budowanie własnej autonomii, poszerzanie granic demokracji i wolności.