Fundacja Miasto Projekt

  • ul.Wrześnieńska 48/25
  • 91-048 Łódź

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie upowszechniania różnych form działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej, i społecznej.
Fundacja realizuje swe cele m.in. poprzez:
- Organizowanie warsztatów, wystaw, wykładów, pokazów, parad, dyskusji, konkursów, konferencji, prelekcji, sympozjów, projekcji filmowych;
- Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży;
- Działalność o charakterze szkoleniowym oraz działalność edukacyjną w kraju i za granicą;

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.