Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • ul. 1 Maja 50, Budynek F, pokój 216
  • 40-287 Katowice

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie i promowanie inspirujących projektów oraz przedsięwzięć istotnych dla rozwoju młodych ludzi a także aktywne uczestnictwo w procesie integracji z innymi krajami europejskimi. ECID skupia się na organizowaniu konferencji, warsztatów, szkoleń, debat oraz paneli dyskusyjnych o zróżnicowanej tematyce skierowanych do studentów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The European Centre of Integration and Development
The Centre is a student organisation at the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. Its mission is to foster the development of the Silesian region and promote it in Poland and abroad.