Towarzystwo dla Rozwoju Przyjaźni Izrael - Polska

  • P.O.Box 53050, Tel Aviv 61530

Towarzystwo działa na rzecz pogłębienia przyjaźni między Rzeczpospolitą Polską a Izraelem oraz między Polakami a Żydami w diasporze. Organizacja współpracuje z organizacjami izraelskimi i żydowskimi w diasporze; rozwija bezpośrednie kontakty różnych środowisk zwłaszcza wymiany młodzieży; promuje i popularyzuje historię i kulturę oraz osiągnięcia narodów poprzez wystawy, koncerty, wykłady, wycieczki, konkursy, spotkania o charakterze naukowym.

The Polish-Israeli Friendship Society
The aim of the Society is to strengthen the friendship between Poland and Israel and Poles and the Jewish community outside Israel. The organisation co-operates with other Israeli and Polish organisations in Diaspora, develops direct contacts between different groups, especially those between young people, promotes the history, culture and achievements of the two nations through exhibitions, concerts, lectures, trips, competitions and scientific meetings.