Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

  • ul. Dworcowa 25
  • 78-425 Biały Bór
  • telefon: (94) 373 91 47, 373 90 26
  • fax: (94) 373 90 26
  • email: zszbb@op.pl

Towarzystwo zrzesza nauczycieli mniejszości ukraińskiej, wspiera szkolnictwo ukraińskie w Polsce, współpracuje z włądzami oświatowymi przy organizacji szkół i punktów z ukraińskim językiem nauczania.

The Ukrainian Association of Teachers in Poland
The Association provides a network for teachers from the Ukrainian community, supports Ukrainian education in Poland and cooperates with the educational authorities on establishing Ukrainian schools.