Fundacja Mielnica

  • ul. Szpitalna 43
  • 62-504 Konin

Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym; stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W ramach Fundacja działa m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie, w Mielnicy Dużej, Zakład Pracy Chronionej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacji, Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.

The Mielnica Foundation
The Foundation gives support to the disabled. It provides educational facilities, rehabilitation and recreation as well as the opportunity to practise sports, develop interests and find employment. It runs occupational workshops and training centres.