Towarzystwo Rozwoju Rodziny

  • Zelwerowicza 4
  • 53-676 Wrocław

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Do głównych zadań Towarzystwa należy: wspieranie kobiet i mężczyzn w ich prawie do decydowania o liczbie i czasie urodzin swoich dzieci, propagowanie ruchu planowania rodziny poprzez: informowanie, poradnictwo i rzecznictwo interesów oraz współpracę z wszystkimi zainteresowanymi. Towarzystwo swoimi działaniami podkreśla znaczenie profilaktyki zdrowotnej dla stanu zdrowia kobiet w wieku reprodukcyjnych oraz dla zdrowia matki i dziecka, przez informowanie oraz konkretne usługi. Ważnym zadaniem jest walka o równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz pomoc kobietom w dążeniu do pełni uczestnictwa w życiu publicznym, politycznym i ekonomicznym.