Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

  • Stary Rynek 17
  • 65-067 Zielona Góra

Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet w regionie lubuskim.
Wydaje bezpłatne informatory, ulotki, plakaty, broszury prawne i medyczne. Organizuje wykłady, szkolenia i warsztaty dla kobiet oraz dla tych, którzy służą pomocą – np. policjantów przyjmujących ofiary przestępstw. Uczestniczy w inicjatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.