Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

  • Plac Trzech Krzyży 3/5
  • Warszawa

Departament realizuje Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który przyznaje stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

The Department for the Implementation of Regional Development Programmes
The Department delivers the Integrated Operational Programme of Regional development, which grants scholarships for students of high schools and institutions of higher education.