Grupa Wirydarz

  • Krakowskie Przedmieście 16/18 nr 1
  • Warszawa

Wirydarz jest grupą nieformalną działająca na rzecz ograniczenia dyskryminacji, ksenofobii i antysemityzmu. Grupa działa przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.