Fundacja na rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "Siła Serc"

  • Biuro:
  • ul. Unii Lubelskiej 17
  • 85-059 Bydgoszcz
  • Siedziba:
  • ul. Leszczyna 63
    Bydgoszcz 85-356

Fundacja działa na rzecz niepełnosprawnych: wspiera ich aktywność w dziedzinie sportu, rehabilitacji, rekreacji, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, kultury i edukacji; podejmuje działania w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholizmu; przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych dzieci i młodzieży.

The Foundation for the Disabled "The Power of Hearts"
The Foundation helps the disabled: supports their sport activities, rehabilitation, recreation, education, enterpreneurship and career choice. It undertakes activities aimed at preventing and treating alcohol and substance misuse. It also offers grants to talented children and young people.