Fundacja Muzyka Kresów

  • ul. Jezuicka 4/5
  • 20-113 Lublin

Celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.

The Music of the Borderland Foundation
The aim of the Foundation is to conduct and present research on traditional cultures, particularly on the traditional music of Central-Eastern Europe. The Foundation wants to contribute to the reconstruction of the national and cultural identity of nations and ethnic groups of this part of Europe. The Foundation organises conferences, seminars, concerts, research expeditions and educational programmes. The priority is given to educational activities aimed at children, young people and students.