Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach

  • Stróże 413
  • 33-331 Stróże

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, wymagającym specjalistycznego leczenia w połączeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, a także zawodowym. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową i wydawniczą.

The Foundation for the Disabled in Stróże
The Foundation was established to help those requiring specialised treatment as well as offering kindergarten and school education along with education at vocational level.