Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

  • ul. Gwintowa 3
  • 00-704 Warszawa

Stowarzyszenie Parafiada działa na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi w ramach parafii i środowiska. Stowarzyszenie Parafiada współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, świetlicami i ogniskami, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.