Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

  • ul. Zwierzyniec 6
  • 62-310 Pyzdry

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego.
Towarzystwo wspiera młodzież licealną i studentów finansowo oraz merytorycznie wzmacniając umiejętności społeczne i kwalifikacje niezbędne w dobrej edukacji (Program stypendialny „MECENAT”).
Towarzystwo realizuje projekty międzynarodowe, ogólnokrajowe i lokalne.