Fundacja Kresy 2000

  • Nadrzecze 7
  • 23-400 Biłgoraj
  • Biuro Fundacji: ul. Konopnickiej 7 pok.41, 23-400 Biłgoraj

Fundacja Kresy 2000" - Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu służy sztuce i kulturze współczesnych Kresów Rzeczypospolitej oraz ochronie historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych. Fundacja pomaga utalentowanej młodzieży w rozwoju artystycznym, umożliwia dzieciom specjalnej troski i niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w kulturze.

The Borderlands 2000 Foundation
The Foundation supports the culture and art of the Biłgoraj district and the borderland's traditions. It helps talented young people and enables disabled children to take an active part in its activities.