Fundacja im. Friedricha Naumanna

  • Al. KEN 46, Lokal U-4, skr. nr 94
  • 02-797 Warszawa

Fundacja przyznaje każdego roku kilka stypendiów dla Polaków. Warszawskie biuro Fundacji jedynie pośredniczy w ich przyznawaniu - można tam zasięgnąć informacji o terminach składania wniosków i wymaganej dokumentacji. Decyzja należy jednak do centrali w Bonn. O stypendia mogą ubiegać się studenci wyższych lat wszystkich kierunków studiujący w Niemczech. Przy kwalifikacji kandydatów brane jest pod uwagę zaangażowanie społeczne i polityczne (polityka liberalna). Możliwe jest również ubieganie się o stypendium na studia doktoranckie.