Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

  • ul. Kajki 128
  • 11-730 Mikołajki

Stowarzyszenie wspiera i inicjuje lokalne inicjatywy gospodarcze, kulturalne i społeczne. W ramach Stowarzyszenie działa Centrum Aktywności Lokalnej, które realizuje programy odpowiadające na potrzeby społeczności regionu.