Zrzeszenie Studentów Polskich ZSP

  • ul. Mokotowska 48
  • 00-543 Warszawa

ZSP jest najstarszą i największą organizacją studencką w Polsce. Działalność ZSP obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport i turystykę, prowadzenie klubów studenckich w różnych środowiskach. ZSP realizuje liczne projekty (m.in. FAMA, Primus Inter Pares). Organizacja pomaga w poszukiwaniu zakwaterowania w miastach akademickich.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Students' Association
The Polish Students' Association is an organisation with over ten thousand members. It aims to represent the academic world, protect students 'rights, provide legal counselling for students, takes care of student culture, sport and tourism, runs students' clubs and helps students to find accommodation.