Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści RP

  • ul. Hoża 50/64
  • 00-681 Warszawa
  • telefon: 22 646 11 06
  • fax: 22 622 31 67

Misją Młodych Konserwatystów jest uformowanie ideowego środowiska konserwatywnego oraz dobre przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji publicznych tak w polityce, jak i innych dziedzinach.