Fundacja na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie

  • ul. Hutnicza 17
  • 42-610 Miasteczko Śląskie

Misja Fundacji: Rozwiązywanie środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dzieci na terenach zdegradowanych metalami ciężkimi w rejonie Miasteczka Śląskiego. Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna w zakresie promocji zdrowia.