Fundacja Gębiczyn

  • Gębiczyn 24
  • 64-700 Czarnków

Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej z województwa wielkopolskiego, głównie z regionu ziemi czarnkowsko-trzcianeckiej, w zakresie działań edukacyjno-kulturalnych. Od roku 2010 także na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy i miasta Czarnków, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Fundacja organizuje zajęcia stałe: kształcenie pamięci, uwagi i koncentracji, nauka języków angielskiego i niemieckiego, zajęcia plastyczno-ekologiczne i komputerowe, umuzykalnianie itp.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.