Fundacja Nasza Ziemia

  • ul. Hoża 3 m. 5
  • 00-528 Warszawa

Fundacja Nasza Ziemia została powołana w roku 1994 przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizuje do działań służących jego ochronie. Fundacja jest wydawcą materiałów edukacyjnych, przygotowuje informacje dla mediów, w tym materiały filmowe dla telewizji.

Dostępne granty