Fundacja Fundusz Współpracy

  • ul. Górnośląska 4a
  • 00-444 Warszawa

Fundacja Fundusz Współpracy jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Obecnie zatrudnia blisko 90 osób, które prowadzą projekty w następujących obszarach:
wsparcie sektora publicznego, społeczeństwo obywatelskie, innowacje społeczne, równość szans, uczenie przez całe życie, fundusze partnerskie, współpraca międzynarodowa, audyt, kontrola, finanse, CSR, przedsiębiorczość.